شیوه نگارش اهداف، فرضیات و سوالات در طرح پژوهشی (پروپوزال)

برای نوشتن پروپوزال پیش از هرچیز لازم است با اصول اصلی در نگارش پروپوزال آشنا شویم. در وبلاگ این مجموعه مطالب زیادی درمورد نگارش پروپوزال، پایان نامه و مقاله نوشته شده است که از این آدرس می توانید بخوانید. لطفا پیش از اینکه این مقاله را بخوانید، قسمت اول نگارش پروپوزال (بیان مسئله و بررسی متون) را از اینجا بخوانید. این مقاله در ادامه آن نوشته شده است.

برای هر کدام از دانشجویان در علوم پزشکی ( بالینی و علوم پایه ) قطعا مرحله ای از تحصیلات عالی دانستن شیوه نگارش پروپوزال خواهد بود. در این مقاله ما با مثال های فراوان به شما خواهیم آموخت که چگونه قسمت اهداف، فرضیان و سوالات پروپوزال یا پرسشنامه طرح پژوهشی خود را تکمیل کنید.

لازم است فرض کنید عنوان طرح پژوهشی شما بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی بر باور خودکارآمدی و قصد کارآفرینانه پرستاران است و با این فرض مطالب زیر را بخوانید. در آخر مثال های بیشتری بیان خواهد شد.

اهداف طرح پژوهشی

اهداف طرح

اهداف تحقيق به سه دسته، هدف كلي و اهداف فرعي و اهداف كاربردي تقسيم مي شوند:

 1. هدف كلي: هدفي است كه محقق در نتيجة انجام تحقيق مي خواهد به آن برسد. مي توان گفت دراكثر تحقيقات هدف كلي همان عنوان تحقيق است كه به زبان حال استمراري يا خبري نوشته مي شود.
 2. اهداف اختصاصي: اهداف اختصاصی یا فرعي تحقيق از هدف كلي تحقيق ناشي مي گردد. در واقع در هر تحقيق از آنجا كه دستيابي به اهداف كلي به يكباره امكان پذير نيست ، آن را به چند هدف فرعي تقسيم مي كنند كه در نتيجه تحقيق و دستيابي به آنها هدف كلي محقق مي گردد.
 3. هدف کاربردی(یا نهایی): هدفی است که در نهایت و بدون توجه به همه محدودیت­ها قرار است، محقق به آن برسد و حالتی آرمانی دارد.

در صورت تایید فرضیات می توان نتایج پژوهش را به مراکز زیر ارائه نمود تا با استفاده از نتایج این پژوهش در جهت ترویج فرهنگ کارآفرینی و ترغیب پرستاران به سمت کارآفرینی پرستاری آموزش داده شود:

 • برد پرستاری؛ مدیران برد پرستاری در سرفصل های آموزشی پرستاری ،آموزش کار آفرینی را بگنجانند.
 • مدیران بیمارستانی؛ مدیران اجرایی، دوره ها و سمینارهای آموزش کارآفرینی پرستاری را در بیمارستان اجرا کنند.
 • مراکز آموزش کارآفرینی؛ کلاسهای ویژه آموزش کارآفرینی پرستاری برگزار کنند.

چند ويژگي اساسي را بايد در مورد اهداف تحقيق در نظر داشت:
صراحت: هر تحقيق بايد به طور مشخص، روشن و صريح عنوان گردد.
ايجاز(خلاصه كردن): هر هدف تحقيق بايد در حدود يك سطر مطرح شود.
عدم تناقض: اهداف تحقيق بايد با يكديگر سازگار باشند و در كل نيز مجموعه اي منتظم و بهم پيوسته فراهم آورد.
تعدد مطلوب: تعداد اهداف هر تحقيق بايد در حد اعتبار، زمان، نيروي انساني و ساير امكانات باشد.
تحقق پذيري: هدفهاي يك تحقيق بايد قابل پژوهش و عملي باشند.

خب! حالا باهم اهداف پروپوزال عنوان بالا را می نویسیم:

 • هدف اصلي

تعیین تأثیر آموزش کارآفرینی بر باور خودکارآمدی و قصد کارآفرینانه پرستاران

 • اهداف اختصاصی

1- مقایسه باور خودکارآمدی پرستاران قبل و بعد از مداخله در دو گروه مداخله و کنترل

2- مقایسه قصد کارآفرینانه پرستاران قبل و بعد از مداخله در دو گروه مداخله و کنترل

 • اهداف كاربردي

در صورت تایید فرضیات می توان نتایج پژوهش را به مراکز زیر ارائه نمود تا با استفاده از نتایج این پژوهش در جهت ترویج فرهنگ کارآفرینی و ترغیب پرستاران به سمت کارآفرینی پرستاری آموزش داده شود:

 • برد پرستاری؛ مدیران برد پرستاری در سرفصل های آموزشی پرستاری ،آموزش کار آفرینی را بگنجانند.
 • مدیران بیمارستانی ؛ مدیران اجرایی، دوره ها و سمینارهای آموزش کارآفرینی پرستاری را در بیمارستان اجرا کنند.
 • مراکز آموزش کارآفرینی؛ کلاسهای ویژه آموزش کارآفرینی پرستاری برگزار کنند.

فرضیه پژوهش و پروپوزال

فرضیه تحقیق

فرضیه یک حدس درباره دو متغیر با یکدیگر است که قابل آزمون (یا قابل رد شدن) می باشد. دو نوع اصلی فرضیه عبارت­ اند از:

1- فرضیه تحقیق ( فرضیه جانشین یا HA) که در پروپوزال نوشته می­ شود. فرضیه­ های تحقیق را می­توان به شکل یک طرفه (جهت­ دار) یا دوطرفه بیان نمود. فرضیه­ هایی که در تحقیق بیان می­ شوند باید با استفاده از واژه­ های قابل اندازه­ گیری بیان شوند تا بتوان از روی آن آزمون­ های آماری را حدس زد.

2- فرضیه صفر (H0) در واقع یک مفهوم منطقی است و در پروپوزال نوشته می­ شود و بیان کننده حالت خنثی است و با ردشدن آن محقق می­ تواند فرضیه تحقیق را جانشین کند.

در مثال زیر به فرضیه های عنوان بالا توجه کنید:

فرضيات پژوهش

1- آموزش کارآفرینی بر باور خودکارآمدی پرستاران تأثیر دارد.

2- آموزش کارآفرینی بر قصد کار آفرینانه پرستاران تآثیر دارد.

سوالات پروپوزال ایده پژوهشی

سوالات پژوهش

هر كار پژوهشي الزاماً براي دستيابي به اهداف تحقيق، داراي سؤالات تحقيق مي باشد اما با توجه به موضوع و اهداف تحقيق مي تواند داراي فرضيه باشد يا نباشد. دارا بودن يا نبودن فرضية تحقيق بستگي به مباني نظري و علمي موضوع و نيز نوع عنوان تحقيق دارد. به عنوان مثال در موضوعاتي كه محقق به دنبال شناسائي و توصيف متغیرها (مطالعات توصیفی) مي باشد ضرورتي به ارائه فرضيه نبوده و تحقيق مي تواند با طرح سؤالات تحقيق انجام شود.

برای بررسی سوالات پژوهش عنوان دیگری را مطرح می کنیم و اهداف، فرضیات و سوالات آن را باهم می نویسیم:

عنوان: بررسی ارتباط بین روی سرم با لپتین سرم و عوامل مرتبط با آن­ها در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

هدف کلی:  تعیین ارتباط بین روی سرم با لپتین سرم و عوامل مرتبط با آن­ها در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

اهداف اختصاصی

 1. تعیین میانگین غلظت روی، لپتین، انسولین و گلوکز سرم، مقاومت به انسولین و HbAlc در زنان دیابتی
 2. تعیین میانگین انرژی دریافتی در زنان بزرگسال دیابتی
 3. تعیین درصد انرژی دریافتی از درشت مغذی­ها (کربوهیدرات و چربی) در زنان دیابتی
 4. تعیین ارتباط بین روی سرم با لپتین سرم در زنان دیابتی
 5. تعیین ارتباط بین انسولین و گلوکز سرم، HbAlc ، و مقاومت به انسولین با روی و لپتین سرم در زنان دیابتی
 6. تعیین ارتباط بین میزان انرژی دریافتی و درصد انرژی دریافتی از درشت مغذی­ها (کربوهیدرات و چربی) با لپتین سرم در زنان دیابتی

فرضیات پژوهش

 1. میزان روی سرم با لپتین سرم در زنان دیابتی رابطه دارد.
 2. بین انسولین و گلوکز سرم، HbA1c ، و مقاومت به انسولین با میزان روی و لپتین سرم در زنان دیابتی رابطه وجود دارد.
 3. بین میزان انرژی دریافتی و درصد انرژی دریافتی از درشت مغذی­ ها(کربوهیدرات و چربی) با لپتین سرم در زنان دیابتی رابطه وجود دارد.

سوالات پژوهش

 1. میانگین غلظت روی، لپتین، انسولین و گلوکز سرم، مقاومت به انسولین و HbA1c در زنان بزرگسال دیابتی و سالم چقدر است؟
 2. میانگین انرژی دریافتی در زنان بزرگسال دیابتی و سالم چقدر است؟
 3. درصد انرژی دریافتی از درشت مغذی­ ها (کربوهیدرات و چربی) در زنان بزرگسال دیابتی و سالم چقدر است؟

موسسه پژوهشی مدیتورها ، جامع ترین مرجع ارائه خدمات پژوهشی در علوم پزشکی می باشد. مدیتورها در همکاری با پژوهشگران حرفه ای آماه مشاور تخصصی در نگارش پروپوزال های رشته های علوم پزشکی است. برای این منظور می توانید در پنل کاربری خود ثبت سفارش کنید تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم.

instagram.com/meditorha

‫2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا