ثبت سفارش بررسی سرقت ادبی یا پلاجریسم

فایل مقاله خود را بشکل word بدون قسمت منابع و بدون قسمت title page (عنوان و نویسندگان) بارگذاری کنید.

بعد از ثبت سفارش نیز افزودن فایل امکان پذیر است.
از تمامی فایل های ارسالی مطابق مفاد عدم افشای اطلاعات، موجود در استاندارد ISO17100 محافظت خواهد شد.
فایل های ارسالی قابل ویرایش یا حذف نیستند بنابراین قبل از ارسال دقت لازم را به عمل آورید.
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید برای ثبت سفارش وارد حساب کاربری شوید یا در کمتر از یک دقیقه حساب جدید بسازید.

نمودار هزینه

۲۵۰,۰۰۰ بیشینه
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ کمینه

ممکن است سفارش شما کمتر یا بیشتر از مبالغ بالا باشد.

نمودار تحویل

۵ روز بیشینه
۳ روز
۱ روز کمینه

ممکن است سفارش شما کمتر یا بیشتر طول بکشد.

مراحل انجام

 • 1
  ثبت سفارش
 • 2
  بررسی اولیه توسط مدیتورها
 • 3
  گفتگو
 • 4
  ارزیابی سفارش
 • 5
  صدور فاکتور
 • 6
  پرداخت فاکتور
 • 7
  بررسی با نرم افزار
 • 8
  تحویل پروژه
 • 9
  تکمیل سفارش