چگونه مقاله ISI بنویسیم؟

برای نوشتن یک مطالعه ی ارجینال باید با اصول مقاله نویسی آشنا باشیم. در این مقاله به ارائه ی یک گایدلاین برای نویسندگان می پردازیم و از شیوه ی نگارش یک مقاله ارجینال (اصیل) در زمینه علوم پزشکی با در نظر گرفتن شرایط لازم برای افزایش شانس پذیرش یک مقاله در مجله خواهیم گفت. درصورتی که نیاز به مشاوره با پژوهشگرهای متخصص موسسه مدیتورها برای نگارش مقاله در علوم پزشکی دارید؛ کلیک کنید یا با موسسه تماس بگیرید.

در این بررسی من فقط بر نوشتن مقالات اصلی برای چاپ در یک مجله معتبر تمرکز می کنم برای موفقیت در نوشتن یک مقاله ارجینال (Original Article) ، سه شرط اساسی وجود دارد که این موارد شامل ارزش گزارش دادن ، آگاهی از ساختار اصلی مقاله و مقاله نویسی و دانش خوب نوشتن هستند. این مقاله هر یک از این سه مورد را با جزئیات توضیح می دهد. نوشتن ، مانند هر هنر دیگری ، نمی تواند به طور کامل از کتاب ها یا سخنرانی ها آموخته شود ، اما می توان تا حد زیادی با تجربه آن را آموخت. بهترین آموزش، شروع کار و داشتن پشتکار است.

عمل نوشتن ، مانند تکنیک های جراحی ، باید به سختی و با تمرین و پشتکار آموخته شود. هر کسی می تواند شروع به نوشتن کند اما فقط یک نویسنده خوب می تواند کار را به پایان برساند.

تاکنون کارهای زیادی برای بهبود نگارش در علوم پزشکی انجام شده است. ادیتورهای مجله مقاله هایی که به درستی نگارش نشده اند را ریجکت می کنند و سعی می کنند مقاله های پذیرفته شده را بهبود بخشند. داوران انتقاد مفصلی از محتوای مقاله های نوشته شده ارائه می دهند ، به طوری که یک مجله استانداردهای بالای خود را در برابر حجم کار ارائه شده حفظ کند. با این حال ، بسیاری از نویسندگان در انتشار مقاله های خود که شاید تهیه آن با زمان و مشکل زیادی هم همراه بوده است و ممکن است حاوی مطالب مهمی هم باشد ، مشکل پیدا می کنند.

این مقاله شامل تجربیات شخصی نویسنده حاضر است که تجربه گسترده ای در زمینه ی نویسندگی، داوری و ویراستاری داشته است و در این بررسی بر نوشتن مقالات اصلی برای چاپ در یک مجله معتبر تمرکز شده است.

عنوان مقاله

باید موضوعی وجود داشته باشد که شایسته گزارش باشد و این موضوع باید به مقاله ها و مطالعات موجود اضافه شود. بنابراین نویسنده باید مقاله های قبلی مرتبط را با دقت بخواند و اطمینان حاصل کند که کارهای قبلی با موفقیت انجام نشده است؛ در غیر این صورت وقت خود را برای نوشتن مقاله ای که هرگز منتشر نمی شود هدر ندهید!

 

ساختار اصلی مقاله

یک مقاله اصلی شامل این موارد است: صفحه عنوان (Title page) ، چکیده (Abstract) ، مقدمه (Introduction) ، بیماران (یا مواد) و روش ها (Methods and Materials)، نتایج (Results) ، بحث (Discussion) ، خلاصه یا نتیجه گیری (Summary or Conclusion) ، منابع (References) ، جداول (Tables) ، شکل ها (Figures) ، توضیحات مربوط به شکل ها (Legends) و هر گونه تقدیر و تشکر (Acknowledgements).

دو نوع چک لیست یکی برای نویسنده ها (جدول شماره یک) و یکی برای داورها (جدول شماره دو) وجود دارد که در تصویر زیر نشان داده شده است. یک چک لیست سریع از موارد اصلی در اختیار نویسنده قرار می گیرد و به نویسنده ها کمک می کند تا آنچه مجله می خواهد را درک کنند. چک لیست داوران هم مرتبط با مواردی است که داورها برای داوری مقاله درنظر می گیرند.

 

 

چک لیست شماره یک: نکات مهم در نگارش مقاله که نویسنده ها باید به آن توجه کنند.

Introduction Short review [مرور کوتاه]
Shortcomings of the existing reports [کاستی در مطالعات موجود]
Aim of the study [هدف مطالعه]
Scope of the study [دامنه ی مطالعه]
Patients (or materials) and methods Full description of patients/materials [شرح کامل در مورد بیماران/مواد]
Full description of methods [ شرح کامل از روش انجام مطالعه]
Study design [طراحی مطالعه]
Statistical analysis [تحلیل آماری]
Ethical considerations [ملاحظات اخلاقی]
Results Presentation of data [ارائه ی داده های مطالعه]
Correlation of data [همبستگی و ارتباط بین داده ها]
Discussion Introduction to discussion [مقدمه ای بر بحث]
Discussion of the results [بحث در مورد نتایج مطالعه]
Advantages of the study [فواید و مزایای مطالعه]
Limitations of the study  [محدودیت های مطالعه]
Recommendations of authors [پیشنهاد به نویسندگان]

 

 

 

چک لیست شماره دو: نکات مهم در نگارش مقاله که داورها به آن توجه می کنند.

Introduction آیا اهداف مطالعه مشخص هستند؟
آیا به اهمیت مطالعه به خوبی تأکید شده است؟
آیا موضوع مطالعه جدید است؟
آیا به کارهای قبلی در این زمینه به خوبی اشاره شده است؟
Patients (or materials) and methods آیا به جزییات جمعیت مورد مطالعه به خوبی اشاره شده است؟
آیا روش های مطالعه برای تکرار آزمایش ها به خوبی توصیف شده است؟
قسمت طرحی مطالعه واضح است؟
آیا قسمت روش های آماری بیان شده است؟
آیا ملاحظات اخلاقی ارائه شده است؟
Results آیا خواننده می تواند نتایج را بر اساس داده های ارائه شده ارزیابی کند؟
آیا اطلاعات ساده بیان شده اند و گیج کننده نیستند؟
آیا گروه کنترل به تعداد کافی وجود دارد؟
آیا روش های آماری مناسب است؟
Discussion آیا نویسندگان در مورد همه نتایج خود به اندازه کافی بحث کرده اند؟
آیا نویسندگان توضیح داده اند که چرا و چگونه مطالعه آنها با سایر مواردی که قبلاً منتشر شده است متفاوت است؟
آیا نویسندگان در مورد مشکلات و محدودیت های احتمالی بحث کرده اند؟
آیا قسمت نتیجه گیری (کانکلوژن) در مطالعه براساس قسمت نتایج (ریزالت) نوشته شده است؟

 

صفحه عنوان (Title Page)

صفحه عنوان شامل عنوان (Title) ، لیست اسامی نویسندگان (list of authors) ، افیلیشن ها ( یا وابستگی نویسندگان به موسسات ) ، عنوان کوتاه (running title) ، کلمات کلیدی (keywords)، تعداد کلمات (word count) و نام و آدرس نویسنده مسئول (correspondence address) و صفحه عنوان دوم (Second Title Page) است.

عنوان باید حاوی اطلاعات مفید (informative) ، خاص ، جامع و دقیق باشد و دقیقاً بیان کند که مقاله در مورد چیست. باید حداکثر اطلاعات را در حداقل کلمات منتقل کند. باید موضوع اصلی مطالعه و ترجیحاً نوع مطالعه را بیان کند. عنوان باید موضوع مطالعه را بیان کند و نه نتیجه گیری! باید به طور مکرر مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و زمانی که نوشتن مقاله شما تمام شد، عنوان آخرین جمله ای است که باید نوشته شود.

 

قسمت نویسندگان (The authors)

برای اینکه اسم یک نفر در قسمت نویسنده های مقاله قرار بگیرد، این شخص باید در چیزهای ارزشمندی مانند تفکر خلاقانه (creative thinking) ، انجام تکنیک های تشخیصی یا درمانی که برای مطالعه ضروری هستند ، جمع آوری داده ها یا نوشتن مقاله شرکت کرده باشد. پروتکل ونکوور (Vancouver) در سطح بین المللی به عنوان استاندارد تعیین نویسنده مقالات شناخته می شود. این پروتکل ابتدا توسط کمیته بین المللی ویراستاران مجلات پزشکی توصیف شد و اکنون در تمام رشته های برتر دانشگاه های جهان اعمال می شود. پروتکل ونکوور بیان می کند که برای تأیید اینکه جزو نویسندگان باشید ، هر نویسنده در یک مقاله باید در موارد زیر مشارکت داشته باشد:

 • ایده پردازی و طراحی مطالعه (The Conception and Design)
 • تجزیه، تحلیل و تفسیر داده ها (Analysis and Interpretation of Data)
 • تدوین (نگارش اولیه) مقاله یا بررسی انتقادانه ی آن از نظر محتوای مهم فکری (Drafting The Article or Revising It Critically)
 • و تأیید نهایی نسخه ای که منتشر می شود یا سابمیت و پیگیری آن تا زمان انتشار مقاله (Final Approval)

انجام یکی یا دو مورد از این وظایف کافی نیست و یک نویسنده قانونی باید در سه مورد از آن ها مشارکت داشته باشد تا به عنوان نویسنده شناخته شود.

دستورالعمل هایی وجود دارد که تعیین می کند اولین نویسنده چه کسی باشد. زمانی که در یک مطالعه نویسندگان متعدد با مشارکت های مختلف باشد، اولین نویسنده کسی است که بیشترین کار را انجام داده است و برای نویسندگان متعدد با مشارکت برابر ، امتیاز را به نویسنده جوان تر (junior author) می دهند ، بنابراین نویسنده جوان اول است و ارشد (یا استاد) آخرین (و مسئول) است. برای دو نویسنده ، در چاپ اول مزیت را به جوان تر می دهند و در چاپ دوم ، تعادل را جبران می کنند. پایان نامه اساساً یک پروژه شخصی است ، بنابراین برای مقالاتی که از آن استخراج شده است نام دانشجو باید اول و ارشدترین فرد آخرین (و مسئول) باشد.

 

بسیار مراقب باشید که فقط از یک نام، نام خانوادگی و نام میانی با املای یکسان در تمام مقاله های خود استفاده کنید. به عنوان مثال ، “Shokeir AA” با “Shokeir A” متفاوت است. استفاده از یک نام با املای یکسان به بازیابی مقالات شما از پایگاه های داده مثل مدلاین (Medline) کمک می کند.

 

افیلیشن (یا وابستگی نویسندگان به موسسات)

افیلیشن (Affiliation) به وابستگی نویسنده های یک مقاله به مرکز پژوهشی، دانشگاه یا هر کمیته ی تحقیقاتی گفته می شود و معمولا در ایران براساس مورد زیر نوشته می شود:

نام دپارتمان، نام دانشکده، شهر، کشور

برای مثال، افیلیشن نگارنده:

Urology & Nephrology Center, Mansoura University, Mansoura, Egypt

وابستگی ها (Affiliations) باید فقط در Title Page ذکر شوند. در پیش نویس اولیه (درفت) مقاله قبل از فرایند داوری ، افیلیشن ها یا هر اطلاعاتی که درون متن اصلی است که می تواند برای شناسایی نام نویسندگان استفاده شود، نباید ارائه کنید. این موضوع از این نظر مهم است تا از جانبداری داورهای ژورنال جلوگیری شود. پس از بررسی موفقیت آمیز توسط داوران ، نام موسسات و افیلیشن ها را می توان به مقاله اصلی اضافه کرد و برای بررسی نهایی به مجله ارسال کرد.

 

عنوان کوتاه (Running Title) ، کلمات کلیدی ، تعداد کلمات و آدرس جهت مکاتبه با کرسپاندر

برای تسهیل جستجوی پایگاه داده ، صفحه عنوان باید دارای یک عنوان کوتاه یا Running Title و چند کلمه کلیدی (معمولاً شش کلمه) باشد. اکثر مجلات برای مقاله اصیل یا ارجینال به طول محدود (2000 تا 3000 کلمه) نیاز دارند. صفحه عنوان باید حاوی آدرس کامل نویسنده مسئول یا کرسپاندر باشد که مسئول تماس با ویراستاران مجله و خوانندگان مقاله خواهد بود.

صفحه عنوان دوم (Second Title Page)

باید یک صفحه عنوان دوم وجود داشته باشد که فقط شامل عنوان مقاله باشد ، بدون نام نویسندگان و افلیشن ها ، و از این صفحه در فرایند داوری مورد استفاده قرار می گیرد تا اطمینان حاصل شود که داوران از اطلاعات نویسندگان و افلیشن ها بی اطلاع هستند.

ترتیب اسامی نویسندگان یک مقاله پژوهشی

چکیده یا ابسترکت مقاله (Abstract)

چکیده ی مقاله اولین قسمت از یک مقاله است و آخرین موردی است که باید در هنگام مقاله نویسی نوشته شود. چکیده باید شامل مهمترین ایده های مقاله باشد و در چهار پاراگراف ، یعنی اهداف ، بیماران (یا مواد) و روش ها ، نتایج و نتیجه گیری ساختار بندی شود. چکیده در اکثر مجلات به 200-300 کلمه محدود می شود و نباید شامل اختصارات نامشخص یا ارجاع به مقالات در متن اصلی باشد.

نکته ی مهم این که نتیجه گیری در انتهای چکیده باید بر اساس نتایج مطالعه نگارش و پشتیبانی شود. یک اشتباه رایج این است که نویسنده ها نتیجه گیری را بر اساس مطالعات قبلی می نویسند و نتایج فعلی آن را پشتیبانی نمی کند بنابراین یادمان باشد که نتیجه گیری باید اهداف مطالعه را برآورده کند.

مقدمه (Introduction)

تعریف (Definition)

مقدمه موضوع را تشریح می کند اما آن را توسعه نمی دهد. هدف مقدمه جلب توجه خواننده با ارائه اطلاعات کافی برای طرح مشکل یا موضوع مقاله است. مقدمه باید کوتاه ، آسان برای خواندن و دقیق باشد. برخی از داوران و ویراستاران مقدمه را مهمترین قسمت مقاله می دانند ، زیرا لحن و کیفیت کل مقاله را تعیین می کند.

نحوه شروع مقاله در مقدمه توسط نویسنده تعیین می کند که آیا خواننده زحمت می کشد که خواندن مقاله را ادامه دهد؟ و اینکه چگونه پایان می یابد تعیین می کند که آیا خواننده راضی است یا قانع نشده است.

مقدمه شامل چهار بخش اساسی است ، یعنی یک مرور کوتاه در مورد موضوع اصلی مطالعه ، کاستی های مطالعات قبلی ، هدف مطالعه و دامنه ی مطالعه.

 

مرور کوتاه (Short Review)

مقدمه باید با یک مرور کوتاه شروع شود که هسته اصلی موضوع را مشخص می کند. این ررسی باید مختصر ، جالب و آموزنده باشد. مرورهای تاریخی و طولانی، کسل کننده است. این بخش می تواند از یک جمله تا چند پاراگراف باشد و باید براساس رفرنس های معتبر و جدیدتر نگارش شوند. با این وجود، از مطالعات زیادی استفاده نکنید ، زیرا اینها برای بحث های بعدی مناسب تر هستند.

 

کاستی های مطالعات موجود (Shortcomings of the existing studies)

نویسنده باید با ارائه دلایلی برای موضوع مقاله اش، خواننده را از اهمیت مطالعه متقاعد کند. این مسئله با اشاره به مشکلات ، محدودیت ها و کاستی های مطالعات قبلی به دست می آید.

هدف مطالعه (Scope of the study)

مطالعه شما باید به یک سوال به موقع و مهم پاسخ دهد ، دلیل مطالعه باید قوی و بسیار واضح باشد و نتایج شما باید به دانش موجود اضافه شود.

دامنه مطالعه (Scope of the study)

در پایان مقدمه باید یک پاراگراف کوتاه وجود داشته باشد که دامنه مطالعه را مشخص کرده و نمای کلی از سازمان بندی مطالعه را ارائه دهد.

ارزیابی مقدمه

 • برای ارزیابی مقدمه ، داور سوالات زیر را می پرسد:
 • آیا اهداف مشخص است؟
 • آیا به اهمیت مطالعه به اندازه کافی تأکید شده است؟
 • آیا موضوع مطالعه جدید است؟
 • آیا به مطالعات قبلی در این زمینه به اندازه کافی اشاره شده است؟

 

بیماران (یا مواد) و روش ها

بخش بیماران (یا مواد) و روشها از پنج قسمت اساسی تشکیل شده است ، با شرح کامل مواد (Materials) ، روش ها (Methods) ، طراحی مطالعه (Study Design) و روشهای آماری (Statistical Methods) مورد استفاده و ملاحظات اخلاقی (Ethical Considerations).

بیماران یا مواد (Patients or materials)

بیماران یا مواد مورد مطالعه باید به طور کامل شرح داده شود ، به عنوان مثال ، اگر بیماران درگیر هستند ، ویژگی های جمعیت شناختی بیماران و تمام اطلاعات مربوط به مطالعه باید با جزئیات شرح داده شود.

Scientist

روش ها (Methods)

برای نگارش قسمت روش ها در مقاله به نکات زیر توجه کنید:

 • همه روشهای مورد استفاده باید شرح داده شود ، به عنوان مثال ، روش جراحی ، تکنیک رادیولوژی یا داروهای مورد استفاده (آماده سازی ، دوز ، روش تجویز ، زمان بندی و غیره).
 • فقط روش های جدید باید به تفصیل شرح داده شوند. برای یک روش رایج که قبلاً منتشر شده است ، فقط از یک رفرنس استفاده کنید ، اما برای یک روش غیر معمول که قبلاً گزارش شده است ، علاوه بر رفرنس ، یک خلاصه کوتاه براساس تجربه خودتان نیز ارائه دهید.
 • در مواد و روش ها به اطلاعات مربوط هر تولید کننده باید اشاره شود.
 • توجه به این نکته ضروری است که همه روش های ذکر شده در این بخش باید کاملاً برای برآوردن اهداف مطالعه باشند. هیچ روش بی ربطی را که ممکن است بخشی از مطالعه بوده باشد ، به تفصیل و با جزئیات توضیح ندهید.
 • به یاد داشته باشید که نتایج کلیه روشهای ذکر شده در این قسمت باید در قسمت یافته های مطالعه (ریزالت) ارائه شود.

 

طراحی مطالعه (Study Design)

یک پاراگراف جداگانه باید به شرح کاملی از طراحی مطالعه بپردازد. در صورتی که مطالعه شما گروه کنترل دارد ، آن را شرح دهید و در صورت تصادفی بودن (randomized) ، نوع و روش تصادفی سازی را بنویسید.

 

روش های آماری (Statistical Methods)

یک پاراگراف جداگانه از بخش روش ها باید به بررسی روش های آماری مورد استفاده بپردازد. برای روشهای آماری که به طور غیر معمول استفاده می شوند ، توصیه می شود رفرنسی ارائه شود ، اما در صورت استاندارد بودن روش های مورد استفاده ، ذکر منابع نرم افزاری یا پکیج ها ضروری نیست.

 

ملاحظات اخلاقی (Ethical Considerations)

این بخش باید شامل هرگونه رضایت آگاهانه (Informed Consent) مورد نیاز ، تأیید اخلاقی توسط کمیته (Ethical Approval) ، منبع مالی (Funding Source) ، بیانیه تضاد منافع (Conflict Of Interest) و بیانیه ای در مورد مطابقت با اعلامیه هلسینکی (Declaration of Helsinki) برای مطالعات روی حیوانات (در صورت لزوم) باشد.

 

ارزیابی بخش روش ها

 • برای ارزیابی این بخش ، داور سوالات زیر را می پرسد:
 • آیا جمعیت مورد مطالعه با جزئیات کافی توصیف شده است؟
 • آیا روش های مطالعه برای تکرار آزمایش ها به خوبی توصیف شده است؟
 • آیا قسمت طرحی مطالعه واضح است؟
 • آیا قسمت روش های آماری بیان شده است؟
 • آیا ملاحظات اخلاقی ارائه شده است؟

نتایج (Results)

بخش نتایج شامل دو بخش اساسی است ، یعنی ارائه ی داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها.

نکات زیر را در نگارش قسمت نتایج مقاله در دستور کار خود قرار دهید:

 • در قسمت نتایج همه روش های مورد استفاده باید به شیوه ای منظم و سیستماتیک ارائه شود.
 • نتایج را به صورت متن ، جدول یا نمودار ارائه دهید ، اما داده های یکسان را بیش از یکبار تکرار نکنید.
 • خواننده حق دارد داده ها را به ترتیب منطقی مورد بررسی قرار دهد که ممکن است ترتیب انجام کار براساس آن نبوده باشد.
 • یادتان باشد که برای روشی که در “مواد و روش ها” ذکر نشده است ، هیچ نتیجه ای ننویسید.
 • نتایج باید به روشنی و بدون ابهام نوشته شود.
 • در صورت وجود داده های عددی واضح از اصطلاحات نامشخص مثل بیشتر ، برخی ، احتمالاً و غیره خودداری کنید.
 • فقط باید به نتایج مرتبط (مربوط به هدف مطالعه) اشاره کنید بنابراین با نتایج نامربوط توجه خواننده را منحرف نکنید.

 

تجزیه و تحلیل نتایج

از تجزیه و تحلیل آماری باید برای اثبات هدف یا فرضیات مندرج در قسمت مقدمه استفاده شود. در مطالعات مقایسه ای (Comparative) ، هر مقایسه باید با ارزیابی آماری خاص خود ارائه شود. از نظر علمی، هدف (Object) یک اندازه گیری دقیق است. گالیله می گوید: “آنچه را که قابل اندازه گیری است اندازه گیری کنید و آنچه را که قابل اندازه گیری نیست، قابل اندازه گیری کنید!”. در علوم زیستی ، همه اندازه گیری ها دقیق نیستند. تنها راه توصیف این تنوع استفاده هوشمندانه از آمار است.

 

ارزیابی نتایج

 • برای ارزیابی بخش نتایج ، داور سوالات زیر را می پرسد:
 • آیا خواننده می تواند نتایج را بر اساس داده های ارائه شده ارزیابی کند؟
 • آیا اطلاعات ساده بیان شده اند و گیج کننده نیستند؟
 • آیا گروه کنترل به تعداد کافی وجود دارد؟
 • آیا روش های آماری مناسب است؟

 

بحث (Discussion)

بخش بحث شامل پنج بخش اساسی است ، یعنی مقدمه ای برای بحث ، بحث در مورد نتایج ، یافته های جدید ارائه شده توسط مطالعه ، محدودیت های مطالعه و هرگونه پیشنهادات مرتبط با مطالعه ی انجام شده

 

 مقدمه بحث

ترجیحاً بحث را با یک پاراگراف کوتاه که خلاصه ای از یافته های مهم بخش نتایج است، آغاز کنید.

 

بحث در مورد نتایج

هر نتیجه ای که در مقاله ی شما به دست آمده، باید به اندازه کافی مورد بحث و مقایسه قرار گیرد و با مطالعات قبلی مشابه به شیوه ای منطقی و روشن مقایسه شود.

اگر نتایج مطالعه با نتایج قبلی متفاوت باشد، باید توضیح داده شود.

هر مسئله باید فقط در یک محل مورد بحث قرار گیرد تا از تکرار ایده ها اجتناب شود پس به موضوعی که قبلاً مورد بحث قرار گرفته، باز نگردید.

از سوگیری افکار خودداری کنید!

همه مطالعات مهم قبلی صرف نظر از نتایج آنها (چه با نتایج شما موافق و چه مخالف آنها باشند) باید مورد بررسی قرار گیرند.

 

مزایا و معایب مطالعه

باید در یک پاراگراف جداگانه به مزایا و هر یافته ی جدیدی که توسط مطالعه شما ارائه شده بپردازید و سپس پارامترهای دیگر مثل معایب ، محدودیت و کاستی ها و چگونگی اجتناب از این موارد در مطالعات آینده را مورد بررسی قرار دهید.

 

پیشنهادات

بعنوان نویسنده باید براساس نتایج مطالعه خود توصیه هایی ارائه دهید.

 

ارزیابی بحث

 • برای ارزیابی بحث ، داور سوالات زیر را می پرسد:
 • آیا نویسندگان در مورد همه نتایج خود به اندازه کافی بحث کرده اند؟
 • آیا نویسندگان توضیح داده اند که چرا و چگونه مطالعه آنها با مواردی که قبلاً منتشر شده است متفاوت است؟
 • آیا نویسندگان در مورد مشکلات و محدودیت های احتمالی بحث کرده اند؟
 • آیا قسمت نتیجه گیری (کانکلوژن) در مطالعه براساس قسمت نتایج (ریزالت) نوشته شده است؟

 

نتیجه گیری (Conclusion)

خلاصه را می توان به عنوان یک بخش جداگانه یا به عنوان آخرین پاراگراف بحث نوشت. در این قسمت باید بر مهمترین یافته های مطالعه تأکید کند. در واقع قسمت خلاصه باید خلاصه ای از کل مطالعه باشد و مراقب باشید که تکرار چکیده نیست ، بلکه یک نتیجه گیری گسترده است و آن را توجیه و توضیح می دهد.

 

منابع یا رفرنس ها (References)

سبک های استنادی

رایج ترین شیوه های رفرنس دهی عبارتند از حروف الفبا (هاروارد) و سیستم ونکوور است. سیستم هاروارد (Harvard) معمولاً در پایان نامه استفاده می شود ، در حالی که اکثر مجلات پزشکی از سیستم ونکوور (Vancouver) استفاده می کنند. در سبک هاروارد ، رفرنس در متن به صورت نام نویسنده (ها) و بعد سال انتشار نوشته می شود ] به عنوان مثال ، (Shokeir, 2005) [ در حالی که در بخش منابع به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب می شوند و نه بصورت یک لیست عددی اما در سیستم ونکوور ، منابع به صورت عددی در بخش منابع با توجه به ترتیب ظاهری آن ها بصورت عددی در متن مرتب می شوند.

در قرار دادن منابع در مقاله ی خود به نکات زیر توجه کنید:

 • هر مجله سبک خاصی از رفرنس دهی را می پسندد که در قسمت “دستورالعمل به نویسندگان (Instructions to authors)” آن مجله توضیح داده شده است. دستورالعمل ها را بخوانید و شماره اخیر چاپ شده مجله را بررسی کنید.
 • همه منابع باید به همان سبک و با چیدمان یکسان نوشته شوند.
 • منابع اخیر بهتر از منابع قدیمی هستند و کتاب ها کمترین اهمیت را در آوردن به عنوان رفرنس دارند.
 • مسئولیت یکپارچگی منابع تنها بر عهده نویسنده است (نه داور و نه مجله).
 • برخی از مجلات دارای حداکثر تعداد منابع برای مقاله های ارجینال هستند که نباید بیشتر از آن باشد.
 • اگر بین استناد به منابع اخیر منتشر شده در مجله مورد نظر یا مجله های دیگر حق انتخاب دارید، از مجله مورد نظرتان استناد کنید، زیرا به افزایش ضریب تأثیر (Impact Factor) مجله مورد نظر شما کمک می کند و سردبیر را خوشحال می کند.

 

ارزیابی منابع

اکثر داوران منابع مقاله ها را به صورت تصادفی و رندوم بررسی می کنند اما این نکته در ذهن هر داور وجود دارد که منابع یک شاخص بسیار حساس برای کل مقاله هستند و اگر نویسنده ای در این قسمت ضعیف عمل کرده باشد ، ممکن است نسبت به کل مقاله بی توجهی کرده باشد.

 

قسمتی از مقاله ی ارزشمند Ahmed A.Shokeir

برگردان توسط : محمدمعین اشرفی

ادامه ی مطالب در مورد شیوه ی ترسیم شکل و جداول و نگارش سایر قسمت های مقاله ارجینال را از اینجا بخوانید!

 

پنل کاربری مدیتورها

ورود به پنل ثبت سفارش

مدیتورها جامع ترین وبسایت علوم پزشکی در ارائه ی خدمات پژوهشی با تیم پژوهشگر حرفه ای، متخصص و با سابقه و پشتیبانی تلفنی و کتبی که خدمات خود را در قالب پنل کاربری و سیستم کاملا هوشمند، با رعایت اصول علمی و پژوهشی و اولویت کیفیت و زمان ارائه می دهد.

 1. تایپ
 2. ترجمه
 3. پروپوزال
 4. مقاله
 5. بررسی سرقت ادبی
 6. پارافریز
 7. ویرایش نیتیو
 8. آنالیز و تحلیل آماری
 9. انتخاب مجله
 10. سابمیت و پیگیری

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا